חניונים

חניונים

אזורשם חניוןכתובת מספר מקומות סוג החניוןתעריפיםשעות פעילות הערות
המחירים עשויים להשתנות מעת לעת. בכל מקרה, המחיר הקובע הוא זה המוצג בכניסה לחניון על שלט המחירון.
הרצליה פיתוחמשכית יד חרוצים 7200 מזדמנים ומנוייםשעה ראשונה- 16 ש"ח
כל רבע שעה נוספת- 4 ש"ח
יומי- 48 ש"ח
24 שעות ביממהתושב הרצליה-
50% ממחירון בתוקף
גלגלי הפלדה גלגלי הפלדה 11380מזדמנים ומנוייםשעה ראשונה- 16 ש"ח
כל רבע שעה נוספת- 4 ש"ח
יומי- 48 ש"ח
24 שעות ביממהתושב הרצליה-
50% ממחירון בתוקף
ספירספיר 782מזדמניםשעה ראשונה- 16 ש"ח
כל רבע שעה נוספת- 4 ש"ח
יומי- 48 ש"ח
24 שעות ביממהתושב הרצליה-
50% ממחירון בתוקף
המדעהמדע 9 120מנויים בלבד24 שעות ביממהפתוח לציבור
משעה 17:00 ובסופ"ש
הסדנאותמול הסדנאות 1366 מזדמניםשעה ראשונה- 16 ש"ח
כל רבע שעה נוספת- 4 ש"ח
יומי- 60 ש"ח
24 שעות ביממהתושב הרצליה-
50% ממחירון בתוקף
המנופים המנופים 1264מזדמניםשעה ראשונה- 16 ש"ח
כל רבע שעה נוספת- 4 ש"ח
יומי- 60 ש"ח
24 שעות ביממהתושב הרצליה-
50% ממחירון בתוקף
חוף היםמרינה יורדי הים 99400מזדמניםשעה ראשונה- 16 ש"ח
כל רבע שעה נוספת- 4 ש"ח
יומי- 60 ש"ח
24 שעות ביממהתושב הרצליה-
חנייה חינם
זבולון צפוןאלי לנדאו 29500מזדמנים40 ש"ח
עד לסוף יום הכניסה
24 שעות ביממהתושב הרצליה-
15 ש"ח
זבולון דרוםאצ"ל 1250מזדמנים40 ש"ח
עד לסוף יום הכניסה
24 שעות ביממהתושב הרצליה-
15 ש"ח
מרכז העירשער העירהס 48466מזדמנים ומנוייםשעה ראשונה- 16 ש"ח
כל רבע שעה נוספת- 4 ש"ח
יומי- 60 ש"ח
א'-ה' - 07:00-21:30
שישי - 07:00-15:00

תושב הרצליה-
50% ממחירון בתוקף
לב העירבר אילן 2230מזדמנים ומנוייםשעה ראשונה- 16 ש"ח
כל רבע שעה נוספת- 4 ש"ח
יומי- 60 ש"ח
24 שעות ביממהתושב הרצליה-
50% ממחירון בתוקף
אזוריםסוקולוב 6118מזדמניםשעה ראשונה -16 ש"ח. כל רבע שעה נוספת- 4 ש"ח. יומי- 60 ש"חא'-ה'- 07:00-19:00

שישי - 07:00-14:00

שבת - סגור
תושב הרצליה- 50% ממחירון בתוקף