Home page

אודות

החברה לפיתוח הרצליה

החברה לפיתוח הרצליה נוסדה ב- 1994 כדי לתת מענה לצרכים המגוונים של העיר.
המטרות העיקריות של החברה הן ליזום, לקיים, להפעיל, לפתח, לתכנן, להקים, לבנות,
לייעץ ולעודד הקמתם, תכנונם, בנייתם ופיתוחם של פרויקטים מכל מין וסוג לקידומה, רווחתה ופיתוחה של העיר הרצליה,
עיריית הרצליה, תושבי העיר, המשקיעים והעוסקים בהרצליה. ססס

החברה לפיתוח הרצליה בע"מ נמצאת בבעלות מלאה של עיריית הרצליה, ומעסיקה במשרדי החברה כ-15 עובדים.
מרבית מתכנני ומבצעי הפעילויות הינם עובדים חיצוניים.

Shop by Category

New In

Best Sellers